Bransje

Fiskeri og havbruk

Fiskeri- og havbruksnæringen har utviklet seg til å bli en moderne næring. Norsk sjømat eksporteres til mer enn 150 land og fiskeri og havbruk er vår viktigste eksportnæring etter olje og gass.

Fiskeri- og havbruksnæringen er i sterk utvikling, ikke minst gjennom bruk av ny teknologi, utvikling av markeder og konsolidering. Næringen omfatter også en meget stor leverandørindustri, som opplever sterk vekst og en stor grad av innovasjon.

Good service and quick responses

Chambers and Partners_kvadrat_svart

Chambers and Partners (2021) – Band 2

Haavind Hav

En felles satsning på havnæringene

I Haavind har vi det ledende juridiske fagmiljøet på havbaserte næringer. Vi har eksperter og betrodde rådgivere innen havnæringene olje og offshore, og fiskeri og havbruk.

Vi i Haavind kjenner bransjen, og har lang erfaring i å rådgi kunder innen fiskeri- og havbruksnæringen. Våre advokater yter juridisk bistand blant annet knyttet til regulatoriske spørsmål, rammebetingelser, og løpende drift.

Vi bistår og gir juridisk rådgivning innen;

 • Regulatoriske rammebetingelser og konsesjonsbehandling
 • Søknadsprosesser og klagesaker
 • Kontraktsforhandlinger
 • Transaksjoner, herunder kjøp/salg, emisjoner, og børsnoteringer
 • Restrukturering og omorganisering
 • Konkurranserett og EU / EØS-rettslige spørsmål
 • Immaterielle rettigheter
 • Skatterettslige spørsmål
 • Bygg og anlegg
 • Arbeidsliv
 • Tvistesaker, både offentlig- og privatrettslige forhold

High qualification and insight in our production and in official regulation.

The Legal 500_kvadrat

The Legal 500 (2021) – Tier 2