Skatt og avgift
Fagområde

Skatt og avgift

Reglene for skatter og avgifter er stadig i endring. Vi legger vekt på å holde våre kunder orientert om foreslåtte og vedtatte endringer og konsekvensene av disse. Vi er dedikerte og alltid tilgjengelige, med fokus på å tilby høy servicegrad. Vårt overordnede mål er å være løsningsorienterte; alltid med kunden i fokus.

For å finne gode løsninger for kundene våre er det viktig å være godt kjent med det juridiske rammeverket for organisering av virksomhet. Vi samarbeider derfor tett med våre spesialister i selskapsrett.

They effectively deliver high-quality advice.

Chambers and Partners_kvadrat_svart

Chambers and Partners (2021)

Vi hjelper våre kunder med

  • Valg av selskapsform
  • Kjøp og salg av virksomhet og selskaper, og annen omorganisering av virksomhet
  • Transaksjoner, handel og etablering over landegrensene
  • Bokettersyn, endring av ligning og andre henvendelser fra ligningsmyndighetene,
ligningsklager og domstolsprøving av ligningsavgjørelser
  • Selskaps og virksomhetsbeskatning
  • Merverdiavgift, toll og særavgifter
  • Særskilte skatteregler for kraftforetak og petroleumsvirksomhet
  • Eiendomsskatt
  • Personbeskatning
  • Ligningsforvaltning