Bank og finans
Fagområde

Bank og finans

Bank og finans er et av Haavinds satsningsområder og vi har som mål å være blant de beste bank- og finansgruppene i Norge. Våre faglig sterke advokater har mange års erfaring fra ulike deler av bank- og finansretten og gruppen er satt sammen spesielt med tanke på å utfylle hverandres kompetanse.

Vårt team av advokater bistår långivere, låntakere, utstedere, forsikringsselskaper, forvaltere og andre aktører med rammevilkår og alle former for fremmedkapitalisering, herunder syndikert finansiering av fast eiendom, skip, rigger og fly, omfattende og skreddersydde oppkjøps- og prosjektfinansieringer, obligasjonslån, driftsfinansieringer, leasing, finansiell restrukturering, derivater og langsiktige strømkjøpsavtaler.

Vi bistår blant annet med

  • Gjennomgang av finansieringsbehov og utarbeidelse/forhandling av term sheet
  • Utarbeidelse av ulike finansierings- og sikkerhetsdokumenter
  • Bistand i forhandlinger
  • Etablering og tvangsfullbyrdelse av sikkerheter
  • Refinansiering og finansiell restrukturering
  • Regulatoriske spørsmål, herunder konsesjonssøknader, rammevilkår og forholdet til tilsynsorganer for bank, verdipapirhandel, forsikring og investeringsfond
  • Derivater

Vi arbeider tett med faggruppene fast eiendom, offshore, energi, M&A og insolvens og restrukturering slik at vi kan skreddersy vår rådgivning til kundens behov.

Som en følge av våre mange internasjonale transaksjoner har vi også et løpende samarbeid med et stort nettverk av internasjonale advokatfirmaer.

...impressed by their practical approach, speed and efficiency.

Chambers and Partners_kvadrat_svart

Chambers and Partners (2021)