Click continue to switch to the English version of our webpage.

Haavind Digital

Teknologi og digital utvikling ligger i kjernen av vår virksomhet. Våre digitale tjenester er enkle å bruke og effektiviserer samarbeidsprosesser.

Haavind Cortex

Haavind Cortex automatiserer oppsett av avtaler, selskapsdokumentasjon og sikrer høy kvalitet og effektiv ressursutnyttelse.

Haavind Cortex automatiserer oppsett av juridiske dokumenter som avtaler og selskapsdokumentasjon. Kapitalforhøyelse, aksjekjøpsavtale, kjøp og leie av næringseiendom og lisensavtaler er noen eksempler på automasjoner Haavind Cortex behandler.

Gjennom årene har Haavind utarbeidet et malverk for juridiske dokumenter av høy kvalitet. I Haavind Cortex kan det enkelt velges mellom å benytte Haavinds malverk eller egne maler. Haavind Cortex kan benyttes av både Haavind og kunde. Som kunde kan du enkelt sette opp egne dokumenter som kan gjøres tilgjengelig for alle involvert i prosjektet.

Haavind Collaborate

Ved bruk av prosjektrom får alle involverte enkelt tilgang til informasjon, og oppgaver kan fordeles og følges opp. I Haavind benytter vi prosjektrom for tvister, transaksjoner, granskninger, anskaffelser og andre store prosjekter.

Vi bruker Haavind Collaborate som prosjektrom. Her foregår kommunikasjon, informajsonsdeling og prosjektstyring. Prosjektrommet er modulbasert og tilpasses hvert prosjekt. Det er vanlig å benytte prosjektrommet i saker som omhandler tvister, transaksjoner, granskninger, anskaffelser og andre store prosjekter.

Bruksområder:

  • Kundeportal
  • Prosjektportal
  • Tvistesaker
  • Transaksjon
  • Selskapsarkiv
  • Arkiv over selskapsdokumenter og avtaler.

Haavind datarom

Ved å benytte digitalt datarom i selskapsgjennomgang får partene tilgang til riktig informasjon i et enkelt og effektivt grensesnitt.

Ved transaksjoner og finansiering gjennomfører vi selskapsgjennomganger (due diligence). I Haavind benytter vi datarom som passer til både store og små transaksjoner.

Haavind datarom har blant annet følgene funksjoner:

  • Avansert tilgangsstyring
  • Spørsmål & svar
  • Varsler ved nye hendelser, som nye dokumenter, nye spørsmål etc.
  • Høy sikkerhet bl.a. ved hjelp av to-faktor autentisering

Haavind kundeportal

Ved å kanalisere kommunikasjon og informasjonsutveksling gjennom vår kundeportal får våre kunder bedre oversikt over pågående saker og kostnader.

Haavind kundeportal gjør det lettere for våre kunder å holde oversikt over kostnader og prosjektene vi arbeider på. Portalen forenkler informasjonsutveksling med oppdatert og tilgjengelig informasjon og dokumenter, samt mulighet til å dele kalendere og tildele oppgaver. Haavind kundeportal er en del av Haavind Collaborate som er Haavinds digitale prosjektrom.

Haavind AI-verktøy og Ediscovery

Ved bruk av verktøy for ediscovery gjøres gjennomgangene av store dokumentmengder mer effektiv i større tvistesaker og granskninger.

I større rettstvister og granskninger er det ofte behov for å gjennomgå store mengder dokumenter og e-poster. For å kvalitetssikre og effektivisere slike gjennomganger, bruker vi ediscovery.

Edisovery muliggjør avanserte søk, automatisk kategorisering og effektiv gjenfinning og produksjon av utdrag. I tillegg fjerner verktøyene duplikater og dokumenter som ikke er relevante.  Dette gjør det mulig å gjennomgå store dokumentmengder på en mer effektiv og treffsikker måte.

Gjennomgang av store mengder kontrakter gjøres mest effektivt via AI-verktøy som strukturerer dataene for oss før vi starter arbeidet. Vi tar i bruk AI-verktøy der det er hensiktsmessig.

Gjennom våre samarbeidspartnere har vi tilgang til flere verktøy og velger de verktøyene som passer best fra prosjekt til prosjekt.

eTinglysning

Haavind tilbyr digital tinglysning av dokumenter.

Dokumenter signeres med BankID og skjøtet eller pantedokumentet blir umiddelbart registrert i grunnboken. Ved å  ta hele tinglysningsprosessen digitalt forsvinner papirarbeid og tinglysningen blir går raskere og mer effektivt.