Vårt samfunnsansvar

Vi i Haavind har solide tradisjoner innenfor fri rettshjelp. Vi syns det er viktig å bidra til samfunnet, og ikke minst å styrke rettssikkerheten i Norge.

Det hjelper ikke å ha rett, hvis du ikke kan hevde din rett!

Likhet for loven er en menneskerett. Kvaliteten på rettssamfunnet kan måles ut fra hvordan det tar vare på de svakeste. Mange har ikke tilstrekkelig rettssikkerhet. De trenger gratis og lett tilgjengelig rettshjelp av god kvalitet.

Om Rettssenteret

Rettssenteret er en ideell stiftelse som skal bidra til å utvikle et bedre rettshjelpstilbud under visjonen “rett for alle”. De har som mål å nå ut til barn og unge som har behov for juridisk bistand, men som ikke har midler til å betale. Rettshjelpen de får via Rettssenteret skal være gratis, lett tilgjengelig og av god kvalitet. Vi i Haavind er stolte samarbeidspartnere!

Et triangelsamarbeid med CF og Rettssenteret

Rettssenteret, Advokatfirmaet Haavind og studentforeningen Congregatio Forensis (CF) har inngått et triangelsamarbeid med henblikk på å gi landets jusstudenter et mer variert studenttilbud innenfor samfunnsansvar og bærekraft. 

Jeg er stolt av at Haavind kan støtte Rettssenteret i en viktig etableringsfase, herunder ved at jeg er styreleder. Rettssenteret er en viktig nyvinning som vil yte juridisk bistand til de aller svakeste i samfunnet. For Rettssenteret er det av stor verdi at Haavind bidrar med mer enn juridisk bistand til målgruppen, nemlig bistand til selve driften av Rettssenteret,

Rasmus Asbjørnsen, Styreleder i Rettsenteret