Click continue to switch to the English version of our webpage.

Vårt samfunnsansvar

Vi i Haavind har tradisjon for å bidra til samfunnet, og ikke minst å styrke rettssikkerheten i Norge. Dette gjør vi blant annet gjennom vårt frivillig-engasjement i Røde Kors og Rettssenteret.

Rettssenteret

Rettssenteret er en ideell stiftelse som skal bidra til å utvikle et bedre rettshjelpstilbud under visjonen “rett for alle”. De har som mål å nå ut til barn og unge som har behov for juridisk bistand, men som ikke har midler til å betale. Rettshjelpen de får via Rettssenteret skal være gratis, lett tilgjengelig og av god kvalitet. Vi i Haavind er stolte samarbeidspartnere!

Et triangelsamarbeid med CF, Rettssenteret og Haavind

Rettssenteret, Advokatfirmaet Haavind og studentforeningen Congregatio Forensis (CF) har inngått et triangelsamarbeid med henblikk på å gi landets jusstudenter et mer variert studenttilbud innenfor samfunnsansvar og bærekraft. 

Jeg er stolt av at Haavind kan støtte Rettssenteret i en viktig etableringsfase, herunder ved at jeg er styreleder. Rettssenteret er en viktig nyvinning som vil yte juridisk bistand til de aller svakeste i samfunnet. For Rettssenteret er det av stor verdi at Haavind bidrar med mer enn juridisk bistand til målgruppen, nemlig bistand til selve driften av Rettssenteret,

Rasmus Asbjørnsen, Styreleder i Rettsenteret

Røde Kors

Røde Kors familiesenter

Haavind bidrar inn i Røde Kors familiesenter. Senterne er en viktig møteplass for aktiviteter, middager og kompetansehevning i lokalmiljøet. Røde Kors arrangerer også familieturer og større arrangementer.

Haavind har forpliktet seg til å holde foredrag om ulike temaer som omhandler alt fra foredrag om rettigheter i arbeidslivet til spørsmål knyttet til bolig. I tillegg legger avtalen til rette for at Haavind-ansatte lettere kan melde seg på frivillig-temakvelder og turer i regi av Røde Kors.