Ida Espolin Johnson er partner og leder Haavinds satsning innen Fiskeri og Havbruk.

Ida bistår og rådgir bransjen innenfor forretningsjus, forvaltningsrett og tvisteløsning.

Med operativ erfaring fra finansbransjen, og en rekke verv i bransjen, har Ida bred transaksjonserfaring. Hun er blant annet medlem av kontrollkomiteen i Verdipapirsentralen ASA, styreleder i Bærum kommunale pensjonskasse og styreleder i Trondheim kommunale pensjonskasse, i tillegg til å være nestleder i Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet og styremedlem i Kommunalbanken AS.

She has impressive knowledge about the aquaculture industry in Norway and her performance in court is breathtaking…

Chambers & Partners, 2022