Torbjørn Gjelsvik er partner og leder Haavinds satsning mot havbruksnæringen ut fra Bergen.

Torbjørn har mer enn 25 års nasjonal og internasjonal erfaring som rådgiver og advokat for børsnoterte og familieeide oppdrettsselskap, leverandører og organisasjoner innen havbruksnæringen, med hovedvekt på bistand innen transaksjoner, restrukturering, søknader om tillatelser mv samt løpende rådgivning inn mot offentlige organ.

Torbjørn har også omfattende og langvarig erfaring som styreleder/styremedlem i selskap tilknyttet havbruksnæringen, og er i dag blant annet styreleder i Smir AS, Biofish Holding AS, Salmon Offshore Farming AS,  Salmona AS mfl..