Click continue to switch to the English version of our webpage.

Silje Helene Bakkevig Dagsland er spesialisert innen tilvirkningskontrakter og entreprise, med særlig fokus på tvisteløsning og prosedyre. 

Silje har omfattende erfaring med voldgift og tvisteløsning for alminnelige domstoler, og bistår også med løpende rådgivning i kontraktsforhold. 

Hun jobber særlig med større bygge- og anleggskontrakter, både landbasert og offshore, og har betydelig erfaring med utarbeidelse, kvalitetssikring og prosjektoppfølging av kontrakter innen entreprise, industri, akvakultur og energi, samt erfaring fra transaksjoner. Siljes erfaring omfatter videre tvister innenfor skipsbygging, akvakultur, forsvarskontrakter og post M&A. 

Silje har inngående kjennskap til offshorebransjen etter å ha vært utleid som konsernadvokat til en stor leverandør innenfor offshoreindustrien. I tillegg til bransjespesifikk kompetanse knyttet til rådgivning og kvalitetssikring av offshorekontrakter, har denne stillingen gitt henne betydelig erfaring med prosjektoppfølging.