Informasjonsteknologi
Fagområde

Informasjonsteknologi

Siden 80-tallet har vi vært en sentral aktør i IT-markedet og er rådgiver i de største prosjektene innen IT og Business Process Outsourcing (ITO/BPO) og M&A i IT-sektoren. En stor andel av prosjektene går over landegrensene og vi jobber da sømløst med vårt nettverk av internasjonale samarbeidspartnere. Vi kan tilby en unik bransjeforståelse og flere av våre advokater har omfattende industriell kompetanse fra ledende aktører i bransjen, både på kunde- og leverandørsiden.

Våre erfarne advokater, med sin faglige tyngde, gir kundene juridiske og forretningsmessige råd med bransjeforståelse og teknisk kompetanse.

Vi deltar aktivt i nasjonale og internasjonale fag- og bransjefora, holder kurs og seminarer og er til enhver tid oppdatert på utviklingen nasjonalt og internasjonalt.

The value and work from Haavind is outstanding in all matters. They have in-depth knowledge, understanding and experience in the industry and technology - and apply this in an extraordinarily diligent manner. Their spirit and drive is highly positive, solution-oriented and energetic.

Chambers and Partners_kvadrat_svart

Chambers and Partners (2021) – Band 2

Vi bistår kjøpere med

 • Strategisk rådgivning, utarbeidelse, forhandling og implementering av komplekse kontrakter for outsourcing av IT og andre forretningsprosesser (BPO)
 • Skytjenesteavtaler
 • Regulatoriske forhold (bl.a. innen personvern og datasikkerhet)
 • Systemanskaffelser
 • Utviklingsprosjekter
 • Programlisensiering
 • Tvister
 • Reforhandling av kontrakter

Vi bistår leverandører med

 • Strategisk rådgivning og gjennomføring av oppkjøps-, fusjons-, samarbeids- og salgsprosesser
 • Optimalisering på inntektssiden gjennom strategisk rådgivning, utarbeidelse og tilpasning av tjeneste- og lisensavtaler, distribusjons- og partneravtaler
 • Sikring av immaterielle verdier

The features that come to our mind in relation to Haavind are their extraordinary industry knowledge, their responsiveness and their problem-solving approach. Also that they are very useful and really skilful in negotiations.

The Legal 500_kvadrat

The Legal 500 (2021) – Tier 1