Christopher Grøvdal Rønbeck jobber i Haavinds fiskeri- og havbruksteam. 

Christopher har lang erfaring fra Nærings- og fiskeridepartementet der han i en årrekke har vært fagdirektør og arbeidet med regulatoriske havbruksspørsmål. Han har ledet en rekke lov- og forskriftsprosesser, hatt ansvar for større prosjekter og jobbet tett med politisk ledelse og andre departementer.