Click continue to switch to the English version of our webpage.

Christopher Grøvdal Rønbeck er en del av Haavinds topprangerte fiskeri- og havbruksteam.  

Christopher bistår bransjen med regulatoriske spørsmål  og tvisteløsning.

Christopher har lang erfaring fra Nærings- og fiskeridepartementet der han i en årrekke har vært fagdirektør og arbeidet med regulatoriske havbruksspørsmål. Han har ledet en rekke lov- og forskriftsprosesser, hatt ansvar for større prosjekter og jobbet tett med politisk ledelse og andre departementer.

Christopher er rangert som «Up and coming» i Finansavisens advokatundersøkelse.