EU/EØS og konkurranserett
Fagområde

EU/EØS og konkurranserett

Våre fageksperter er rådgivere for norske og internasjonale selskaper innenfor alle deler av EU/EØS- og konkurranseretten. Vi er opptatt av å forstå kundenes markeder og samarbeider tett med våre bransjespesialister. Advokatene er dedikerte og alltid tilgjengelige, vi tilbyr en høy servicegrad og er løsningsorienterte.

De seneste årene har vi bistått i flere store, internasjonale transaksjoner som omfatter melding til konkurransemyndigheter i flere land. Vår rådgivning er tilpasset kundens behov, og vi bruker regelverket aktivt til å finne muligheter og gode løsninger. Vi har bred og langvarig erfaring med EU/EØS- og konkurranserett, både som advokater og fra Konkurransetilsynet, EFTAs overvåkningsorgan (ESA) og Nærings- og handelsdepartementet.

Vi har særlig bistått aktører innenfor IT og media, næringsmidler/matbransjen, bygg og anlegg, energi, legemidler, bilbransjen og varehandel. Våre advokater foreleser innenfor faget, og vi kan tilby kurs, seminarer og annen opplæring i konkurranserett ved behov.

Vi løser blant annet oppgaver som

  • Gjennomgang og vurdering av avtaler og samarbeid
  • Forvalteroppdrag
  • Vurdering av om ordninger innebærer statsstøtte og hvilket handlingsrom som ligger i regelverket
  • Vurdering av om norske regler og krav er i strid med EØS-reglene om fri bevegelse av varer, tjenester, arbeidskraft og kapital, og etableringsretten

Group of very hands-on and likeable lawyers, who always deliver high-quality advice.

Chambers and Partners_kvadrat_svart

Chambers and Partners (2021)

Vi hjelper våre kunder ved

  • Fusjoner og oppkjøp, som meldinger til konkurransemyndighetene og oppfølgning av myndighetenes behandling
  • Saker om brudd på konkurransereglene
  • Klagesaker, søksmål osv.
  • Kontroll (”dawn raids”) fra konkurransemyndighetene
  • Kontakt med offentlige myndigheter og domstoler, inkludert Konkurransetilsynet, ESA, norske domstoler og EFTA-domstolen
  • Utarbeidelse av ”compliance”-programmer