Compliance
Fagområde

Compliance

Regelbrudd kan brått bringe solide virksomheter ut i uoversiktlige kriser. Med de siste årenes økede håndhevelse mot økonomisk kriminalitet, miljøkriminalitet, personvernbrudd og hvitvasking, legger norske og internasjonale aktører i dag et betydelig arbeid i utvikle og oppdatere compliancesystemer som skal fremme etterlevelse.

Styret har det overordnede ansvaret for virksomhetens internkontroll – et mangelfullt compliancesystem reduserer selskapsverdier og setter arbeidsplasser i fare.

For å fremme etterlevelse i alle deler av organisasjonen, må compliancesystemet tilpasses virksomhetens helhetlige risiko og organisasjon.

Vi bistår blant annet med compliancesystemer innen følgende regelverksområder

Innen vårt tjenesteområde Compliance gir Haavind ledergrupper og styrer råd om utvikling og oppdatering av systemer for juridisk risikoforståelse, internregelverk og opplæring samt forebygging og håndtering av uønskede hendelser.

Våre advokater gir compliancerådgivning om

Vi har dessuten betydelig erfaring i å håndtere prosesser der mulige avvik er oppdaget, herunder granskninger og myndighetskontakt.

Compliancesystemer som ikke er tilpasset virksomhetens organisasjon og risiko koster mer enn de virker.

Haavinds compliancerådgivning er konkret, operativ og målrettet. Kontakt oss i dag for en uforpliktende prat om din compliancerisiko.