Click continue to switch to the English version of our webpage.

Bjørn Brevik er spesialisert innen oppkjøp og selskapsrett. 

Bjørn bistår norske og utenlandske kunder, både industrielle og PE-aktører. Han har erfaring med kjøp og salg av selskaper og virksomheter innen en rekke ulike bransjer, blant annet e-helse og teknologiselskaper, internasjonal leverandørindustri, fiskeri og havbruk og media- og rådgivningsselskaper.  

Bjørn har for øvrig bred erfaring med joint ventures og samarbeidsprosjekter, reorganiseringer og restruktureringer, samt fusjoner og fisjoner.  

Han arbeider også med finansiering av luftfartøy og luftfartsrelaterte spørsmål.   

Bjørn Brevik has a very strong understanding of our business and strategy. He is extremely easy to work with, pragmatic in every situation, decent and solution-oriented. He is always available.