Click continue to switch to the English version of our webpage.

Fagområde

Tone er spesialisert innen restruktureringer, oppkjøp, fisjoner og fusjoner.

Hun har også bred skatterettslig erfaring. De siste årene har Tone også foretatt flere granskningsoppdrag i tillegg til generell selskaps- og kontraktsrettslig rådgivning.