Fagområde

Tone er spesialisert innen restruktureringer, oppkjøp, fisjoner og fusjoner.

Hun har også bred skatterettslig erfaring. De siste årene har Tone også foretatt flere granskningsoppdrag i tillegg til generell selskaps- og kontraktsrettslig rådgivning.