Bransje

Energi

Haavind besitter ett av landets sterkeste fagmiljø innen energi, og vi har et fast kundeforhold til flere store kraftaktører. Våre eksperter bistår kraftprodusenter, netteiere, kraftomsettere og offentlige myndigheter.

Våre advokater er blant de mest erfarne innenfor tvisteløsning i kraftsektoren og har vært prosessfullmektiger i tre av de fire viktigste energisakene i Høyesterett siden 2010. Hvert år har vi et betydelig antall tvistesaker for norske og utenlandske kraftselskaper.

Faglig utvikling og nærhet til bransjen er viktige faktorer, og våre advokater bidrar til kommentarutgavene til Vannressursloven og Energiloven, er medforfattere til Vassdrags- og energirett og har skrevet kommentarene til Energiloven i Norsk Lovkommentar.

Vi hjelper våre kunder blant annet med

  • Rammevilkår for bransjen
  • Regulatoriske spørsmål
  • Nord Pool
  • Utbygging og opprusting av kraftverk, reguleringsanlegg og nettanlegg
  • Rettighetserverv, skjønn og tvisteløsning
  • Fysisk og finansiell krafthandel
  • Fjernvarme
  • Organisering av kraftverk, eierorganisering og samarbeidsavtaler
  • Transaksjoner, omstruktureringer og nyetableringer
  • Kraftverksbeskatning og avgiftsspørsmål knyttet til energiforbruk