Entreprise og offshore
Fagområde

Entreprise og offshore

Haavind har et av Norges største og mest kvalifiserte juridiske team innen bygg- og anleggsbransjen. Teamet har spisskompetanse innen alle deler av bygge- og anleggsbransjen, og har massiv erfaring både med løpende rådgivning til prosjektorganisasjoner og tvistehåndtering (mekling og rettsbehandling). Haavind representerer kunder blant innen infrastruktursektoren, i eiendomsprosjekter, i ulike former for energiprosjekter og innen havbrukssektoren

“They have extensive experience in handling complex and high-value disputes, which is easily seen in their preparations, pleadings and especially in the hearing. They are well-prepared and far better prepared than their competitors at presenting the case in the hearing. They not only understand the law, but they are also willing to learn the facts in depth in order to present this in Court in a convincing way.”

“The team is very professionally skilled, quick with feedback and always gives good and realistic suggestions for solutions.”

“Very dedicated, systematic approach and strong knowledge of the law and business.”

Legal 500 (2021) – Tier 1

Haavind har i årevis vært et Tier 1-firma innen bygg og anlegg.  Både i Legal 500 og i Chambers and Partners sine advokatfirma- og advokatrankinger er Haavind som firma ranket i øverste kategori. Også individuelt er våre advokater rangert i «Hall of fame» og som «Ledende individer» på ekspertiseområdet. I den årlige nasjonale rangeringen publisert i Finansavisen har vi i flere år, både som advokatfirma som sådan mens også individuelt, blitt rangert på topp av våre kollegaer i andre advokatfirmaer.

Vi bistår kunder gjennom alle prosjektfaser, herunder med:

  • Utforming og kvalitetssikring av kontrakter
  • Kontraktsforhandlinger
  • Organisering av samarbeid/joint ventures
  • Løpende rådgivning under hele prosjektgjennomføringsfasen
  • Forliksforhandlinger
  • Tvisteløsning (skadebegrensning, voldgift og prosedyre)
  • Interne og eksterne seminarer innen bygg og anlegg

Vår erfaring med håndtering av bygg- og anleggsprosjekter har over år vist oss at slike prosjekter er spesielt utsatt for konflikter og tvister. Haavind har over mange tiår representert bygg- og anleggskunder i et bredt spekter av retts- og voldgiftstvister. Våre advokater er svært erfarne med å håndtere alle typer av større og komplekse entreprise- og fabrikasjonstvister i retten.

I vårt bygg- og anleggsteam, har 9 av 10 partnere møterett for Høyesterett.

Det å dele kunnskap og erfaring er også viktig for os. Våre advokater i firmaets bygg- og anleggsteam har skrevet kommentarutgaver til flere sentrale norske standardkontrakter. Et utvalg er følgende: NS 3430 (1994), NS 8405 (2004) og NS 8407 (2013). Våre advokater oppnevnes jevnlig som voldgiftsdommere både i ad-hoc-voldgift og i saker for de internasjonale voldgiftstribunalene. Vi holder også ofte foredrag både i internasjonale forum, i regi av ulike bransjeforeninger og også på ulike forretningsarrangementer for sentrale aktører i denne bransjen.

Samarbeidsavtale

Juridisk rådgivning til medlemmer av Norsk Industri

Haavind har avtale med Norsk Industri om juridisk bistand til organisasjonens medlemsbedrifter. Avtalen gjelder gratis første konsultasjon og juridisk bistand til rabatterte priser.