Entreprise og offshore
Fagområde

Entreprise og offshore

Vi har et av landets største og mest kompetente fagmiljøer innen entrepriserett og offshorekontrakter med  et team på 36 advokater som bistår byggherrer, entreprenører, konsulenter og leverandører.

Våre advokater gir råd og bistår på alle stadier i et prosjekt, men legger særlig vekt på å kunne gi de beste faglig funderte rådene underveis i prosjektene, slik at disse kan gjennomføres med minst mulig konflikter og med forutberegnelighet.

Highly knowledgeable team capable of tackling large and complex litigations. Consists of previous industry professionals extremely well-connected with the different legal environments, being regulatory, university or industrial bodies.

The Legal 500_kvadrat

The Legal 500 (2021) – Tier 2

A lawyer with a lot of experience and knowledge.

Chambers & Partners Europe (2018)

Vårt erfarne team bistår blant annet med

  • Kontraktsforhandlinger
  • Organisering av samarbeid/joint ventures
  • Utforming og kvalitetssikring av kontrakter
  • Løpende rådgivning under prosjektene
  • Forliksforhandlinger, megling og prosedyre
  • Interne og eksterne kurs i entrepriserett og offshorekontrakter

Erfaring viser at det oppstår et betydelig antall rettstvister innen entrepriseområdet. Vi har derfor lagt vekt på å ha særlig god prosedyrekompetanse. Innen den avdelingen som arbeider med entreprise har følgelig 9 av 10 partnere møterett for Høyesterett.

Vi legger også stor vekt på formidle vår kunnskap. Vårt team har utarbeidet kommentarutgaver til flere sentrale standardkontrakter, blant annet NS 3430 (1994), NS 8405 (2004) og NS 8407 (2013). I tillegg er vi mye engasjert som foredragsholdere på eksterne kurser og bedriftsinternt.

Samarbeidsavtale

Juridisk rådgivning til medlemmer av Norsk Industri

Haavind har avtale med Norsk Industri om juridisk bistand til organisasjonens medlemsbedrifter. Avtalen gjelder gratis første konsultasjon og juridisk bistand til rabatterte priser.