Cornelius er spesialisert innen børs- og verdipapirrett, oppkjøp og fusjoner og selskapsrett.

Cornelius er partner i Corporate M&A og leder for fagområdet børs- og verdipapirrett. Cornelius har lang erfaring som rådgiver i forbindelse med oppkjøp av børsnoterte selskaper og andre kapitalmarkedstransaksjoner. Han er registrert på Mergermarket som rådgiver på transaksjoner for en samlet verdi på mer enn NOK 145 milliarder og har bistått ved gjennomføring av mer enn 20 overtagelsestilbud på Oslo Børs, inkludert de tre største oppkjøpene som noen gang er gjennomført over børs i Norge.

Cornelius arbeider særlig med

• Oppkjøp av børsnoterte selskaper
• Aksjeemisjoner
• Børsnoteringer
• Selskapsrett og corporate governance
• Løpende børs- og verdipapirrettslig rådgivning
• Obligasjonsutstedelser

Cornelius har også tidligere erfaring fra Finansdepartementet og har vært medlem av sekretariatet for Verdipapirmarkedslovutvalget med ansvar for utarbeidelse av forslag til endringer i Verdipapirhandelloven og tilknyttet regelverk i forbindelse med implementeringen av Direktivet om Overtakelsestilbud (Takeover-Directive), Direktivet om Periodisk og Løpende Rapportering (Transparency-Directive), samt Direktivet om Markeder for Finansielle Instrumenter (MiFID).

He is very knowledgeable within the field of capital markets. He is pleasant to work with and to the point.

Chambers & Partners, 2022.