Haavind styrker havbruksteamet med Torbjørn Gjelsvik

Torbjørn blir Partner og skal lede Haavinds satsning innen havbruk fra Bergen.

Torbjørn har mer enn 25 års nasjonal og internasjonal erfaring som rådgiver og advokat for børsnoterte og familieeide oppdrettsselskap, leverandører og organisasjoner innen havbruksnæringen, med hovedvekt på bistand innen transaksjoner, restrukturering, søknader om tillatelser mv samt løpende rådgivning inn mot offentlige organ. Han har også omfattende og langvarig erfaring som styreleder/styremedlem i selskap tilknyttet havbruksnæringen, og er i dag blant annet styreleder i Smir AS, Biofish Holding AS, Salmon Offshore Farming AS,  Salmona AS med flere.

Torbjørn vil i hovedsak jobbe med utgangspunkt i Bergen. Han har de siste årene drevet egen forretningsvirksomhet i hovedsak innen havbruksnæringen, med fokus på utvikling av nye konsepter og selskaper. Han er i dag blant annet styreleder og medeier i Salmona AS og Salmon Offshore Farming AS (etablert for å søke offshore-konsesjoner), samt styreleder i Smir-konsernet, som er utstyrsleverandør til havbruksnæringen.

– Torbjørn er en vesentlig styrking av vår bransjesatsing innen fiskeri og havbruk, særlig for å få en sterkere posisjon på Vestlandet, og å være enda bedre posisjonert for transaksjoner og corporate-oppdrag innen sektoren. Vi gleder oss til å få ham med på Haavind-laget, sier Managing partner Preben Brecke.

Torbjørn er jurist fra Universitetet i Bergen, var dommerfullmektig i Fredrikstad, før han var fire år i konsernjuridisk i Sparebanken NOR. Han var deretter med å etablere Kluges Bergenskontor, og var partner i Kluge i syv år før han ble partner i Schjødt, der han jobbet i seks år.  

Les også