Click continue to switch to the English version of our webpage.

Haavind Svalbard

Mer enn 20 års lokal tilstedeværelse

En lov ulik alle andre

Svalbardloven ligner ingen andre. Svalbardtraktaten (opprinnelig Spitsbergentraktaten) anerkjenner Norges suverenitet over den arktiske øygruppen Svalbard, den gang kalt Spitsbergen. Suverenitetsutøvelsen er imidlertid underlagt visse bestemmelser, og ikke all norsk lov gjelder. Derfor er kunnskap og kompetanse i spørsmål knyttet til forholdet mellom offentlig eide virksomheter, administrasjon og politisk ledelse sentralt.

I 20 år har vi gitt råd til private og norske offentlig eide virksomheter både innenfor statlig og kommunal sektor på Svalbard. Vår juridiske ekspertise omfatter selskapsdannelse, selskapsrett, M&A, joint venture- og konsortieavtaler, samarbeidsavtaler, arbeidsrett og ansettelsessaker, inkludert ansettelsesvilkår og arbeidstillatelser.

Ledende kompetanse på Svalbard-juss

Kort om Svalbard

Svalbard er en del av Norge, og er fullstendig kontrollert av og utgjør en del av kongeriket Norge. Norges makt over Svalbard er imidlertid begrenset av faktorer som skatt, miljøvern, ikke-diskriminering og militære restriksjoner.

På Svalbard er fiskeri og industri vanlig, men næringer i utvikling som IT og olje- og gass har resultert i økende oppmerksomhet fra hele verden de senere årene. En rekke multinasjonale selskaper er nå involvert i aktiviteter på Svalbard. Med vår bransjekompetanse og lokale tilstedeværelse på Svalbard bistår vi gjerne våre kunder med spennende og utfordrende oppdrag.


Våre referanseoppdrag