Corporate M&A
Fagområde

Corporate M&A

Sammen med norske og utenlandske aktører har vi gjennomført noen av de største og mest komplekse transaksjonene i Norge de seneste årene. Våre advokater bistår både industrielle- og Private Equity-aktører med oppkjøp, salg og joint ventures. I team med kunden er vi aktive rådgivere innen børsnoteringer og oppkjøp fra børs, og jobber på en rekke større prosjekter både i Norge og i utlandet.

Våre styrker ligger i det tverrfaglige og dynamiske miljøet våre advokater opererer i, og vi består av over 30 advokater med omfattende erfaring og kommersiell forståelse.

https://haavind.no/content/uploads/2019/02/corporate-1.png
Chambers & Partners

“They have the necessary depth of resources with highly competent lawyers providing legal advice, and offer a strategic, pragmatic and business-oriented approach.”

Chambers & Partners Europe 2019

M&A

Norwegian Mergers & Acquisitions

Haavind’s bi-annual report