Click continue to switch to the English version of our webpage.

Åpenhetsloven

Haavinds redegjørelse for 2022

Årlig redegjørelse for aktsomhetsvurderinger

Denne redegjørelsen er utarbeidet av Advokatfirmaet Haavind AS («Haavind», «Selskapet») i henhold til lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold («Åpenhetsloven») § 5.


Redegjørelsen vil bli oppdatert og offentliggjort iht. Åpenhetsloven innen 30. juni hvert år, og ellers ved vesentlige endringer i Selskapets risikovurderinger.

Redegjørelsen bygger på FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigher og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper, og dekker i tillegg til grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, også bl.a. miljø og antikorrupsjon.