Insolvens og restrukturering
Fagområde

Insolvens og restrukturering

Som et ledd i en bevisst strategisk prosess for å utvide vårt insolvens- og restruktureringsarbeid, har insolvens- og restruktureringsteamet blitt en integrert del av Haavinds corporate-avdeling, hvilket har medført et styrket samarbeide på tvers av fagdisipliner, bredere faglig ekspertise og tilgang på økte ressurser. Dette har medførte stadig økende oppdragstilfang fra norske og utenlandske industrielle, institusjonelle og finansielle aktører.

Vi har et stort engasjement for våre kunder. Vårt overordnede mål er å sikre gode, langsiktige og realistiske løsninger.

The firm offers genuine international knowledge in various academic aspects in addition to having the commercial approach necessary to land important deals

Chambers and Partners_kvadrat_svart

Chambers and Partners (2021) – Band 2

Vår bistand omfatter

  • Selskapsgjennomgang og vurdering av realistiske handlingsalternativ i krisesituasjoner
  • Vurdering lånetransaksjoner, sikkerhetsstillelser og panterettslige spørsmål
  • Restrukturering og gjeldsforhandlinger
  • Rådgivning knyttet til styreansvar
  • Sikring av kreditorinteresser og inndrivelse, herunder tvangsfullbyrdelse, sikring og forføyning
  • Gjennomføring og vurdering av transaksjoner før og etter konkurs
  • Oppbud eller konkursbegjæring, samt håndtering av krav og mellomværende med konkursbo
  • Omstøtelses- og ansvarssaker
  • Internasjonale insolvensrettslige spørsmål

They have good business understanding and a solution-oriented approach

Chambers and Partners_kvadrat_svart

Chambers and Partners (2021) – Band 2