Click continue to switch to the English version of our webpage.

Ragnar er spesialisert innenfor selskapsrett, fusjoner og oppkjøp, samt børs- og verdipapirrett. 

Han har bred erfaring med rådgivning til norske og internasjonale finansielle og industrielle aktører i forbindelse med bl.a. kjøp og salg av virksomheter, fusjoner/fisjoner, emisjoner og børsnoteringer, med særlig fokus på selskaper innenfor energisektoren. 

Ragnar bistår og med generell rådgivning innen selskapsrett og børs- og verdipapirrett.