Click continue to switch to the English version of our webpage.

Næringsmiddelrett

Næringsmiddelrett er et komplekst juridisk fagområde med stor grad av detaljregulering og hyppige endringer i et regelverk som i stor grad bygger på et mangfold av rettsregler fra EU.

Sentralt for faget er prinsippene for matsikkerhet og mattrygghet i alle deler av næringsmiddelkjeden, samt vern av forbrukerinteresser. 

Våre advokater har lang erfaring med å gi råd til næringsmiddelbedrifter, og bistår en rekke norske og utenlandske aktører innenfor næringsmiddelindustrien. 

Vår ekspertise innenfor fagområdet gjenspeiles ved at våre advokater jevnlig har holdt foredrag og seminarer om ulike temaer innenfor fagområdet, og bidrar med artikler om norsk rettsutvikling for det internasjonalt anerkjente tidsskriftet European Food and Feed Law. Haavind er også tilknyttet et nettverk med utenlandske advokater som er eksperter på næringsmiddelrett. 

Vi bistår med

 • Vurdering av merking og markedsføring av mat 
 • Helse- og ernæringspåstander 
 • Kosttilskudd 
 • Berikning av mat 
 • Hygienepakken 
 • Kommersielle kontrakter, herunder produksjonsavtaler, leverandøravtaler og lisensavtaler 
 • Næringsmidler for særlige ernæringsmessige formål 
 • Vurdering av ny mat 
 • Regler for fôr 
 • Recall 
 • Klagesaker for Mattilsynet 
 • Kontaktpersoner 

Relevant innsikt