Click continue to switch to the English version of our webpage.

Håkon Austdal er spesialisert innen immaterialrett og regulatoriske forhold knyttet til legemidler, bioteknologi, medisinsk utstyr og næringsmidler. I tillegg til å være advokat, har Håkon også en bachelorgrad i farmasi. 

Håkon har omfattende erfaring med tvisteløsning relatert til immaterielle rettigheter, særlig med patenttvister for legemiddelindustrien og akvakulturindustrien, samt tvister knyttet til forretningshemmeligheter, varemerker og produktetterligninger.  Han bistår videre med rådgivning og kontraktsutforming knyttet til virksomheters håndtering av immaterielle rettigheter, herunder blant annet spørsmål om eierskap og overføring av rettigheter fra ansatte, forsknings- og utviklingsavtaler og lisensavtaler. 

Han bistår også en rekke virksomheter innenfor helseindustrien med regulatoriske forhold og lovgivning innenfor helsesektoren, herunder blant annet virksomhetstillatelser, myndighetskontakt, klager på enkeltvedtak, produktklassifisering, reklame og markedsføring og spørsmål knyttet til pris og refusjon. Håkon har videre omfattende erfaring med ulike avtaler knyttet til helseindustrien, blant annet produksjonsavtaler, distribusjonsavtaler og avtaler om klinisk utprøving av legemidler. 

Håkon har videre særskilt kompetanse innenfor næringsmiddelrett, og bistår næringsmiddelvirksomheter med blant annet klager på enkeltvedtak, myndighetskontakt, gjennomgang og godkjenning av produktmerking, bruk av ernærings- og helsepåstander, regelverket for næringsmiddelhygiene og spørsmål knyttet til animaliebiprodukter. 

Håkon er rangert som Rising Star i kategorien Intellectual Property i Legal 500 2022, samt anerkjent som Rising Star i IP Stars 2021. Han er også forfatter av Universitetsforlagets lovkommentar til apotekloven.