Bransje

Teknologi

Våre advokater har en dyp bransjeforståelse og lang erfaring, blant annet som internadvokater i ledende teknologiselskaper som Telenor, Tieto, Aspiro (Wimp) og HP. Hos oss vil du få bistand av eksperter med et praktisk og operasjonelt syn på IT-problemstillinger.

Haavind er en foretrukken rådgiver når store virksomheter skal gjennomføre kompliserte outsourcingsprosjekter og når teknologiselskaper skal gjennomføre kjøp, salg eller andre typer selskapstransaksjoner. Du kan være trygg på at vi kjenner de utfordringer du står overfor.

Vi har bred erfaring innenfor alle typer juridiske problemstillinger innen teknologi. Du får bistand av et team som arbeider på tvers av ulike juridiske fagdisipliner, ser strategisk på teknologiutvikling og har et helhetlig syn på løsningene vi kommer frem til.

The Internet of Things

«Alt snakker med alt. Og alt snakker med deg.» Hvor godt forberedt er du på "tingenes internett"?

«Tingenes internett» innebærer en fullstendig omveltning av forretningsmodellen – de juridiske konsekvensene av massiv datainnsamling, deling av data og kommunikasjon mellom ting er potensielt store

Vi bistår kjøpere av IT-produkter og -tjenester med

 • Strategisk rådgivning, utarbeidelse, forhandling og implementering av komplekse kontrakter for outsourcing av IT og andre forretningsprosesser (BPO)
 • Skytjenesteavtaler
 • Regulatoriske forhold (bl.a. innen personvern og datasikkerhet)
 • Systemanskaffelser
 • Utviklingsprosjekter
 • Programlisensiering
 • Tvister
 • Reforhandling av kontrakter

Superior industry understanding combined with unmatched execution and flexibility.

The Legal 500 (2017)

Vi bistår leverandører av IT-produkter og –tjenester med

 • Strategisk rådgivning og gjennomføring av oppkjøps-, fusjons-, samarbeids- og salgsprosesser
 • Optimalisering på inntektssiden gjennom strategisk rådgivning, utarbeidelse og tilpasning av tjeneste- og lisensavtaler, distribusjons- og partneravtaler
 • Sikring av immaterielle verdier

Kontaktpersoner