Click continue to switch to the English version of our webpage.

Energirett

Vi er kjent i markedet for å ha et av de sterkeste energirettsmiljøene i Norge, og har flere av de store kraftforetakene som faste kunder.

Våre advokater har spesialkompetanse innenfor alle de rettsområder energikunder etterspør. Vår bransjeforståelse og kunnskap om de rammevilkår energiaktørene i Norge er underlagt gjør at vi kan gi treffsikre råd som gir reell verdi for kundene.

Haavind har i flere tiår vært involvert i en rekke av de største kraftutbyggingsprosjektene i Norge, blant annet vannkraft, onshore og offshore vindkraft, fjernvarmeanlegg og større nettanlegg både på land og kabelforbindelser. Vår bistand til slike prosjekter dekker alle sider ved prosjektene, inkludert det regulatoriske, eierskap/joint venture, rettighetserverv, finansiering (prosjektfinansiering, PPA, mv.) og det kontraktsmessige fra anskaffelsen av kontrakter via kontraktsoppfølgning/-gjennomføring og -avslutning gjennom sluttoppgjør.

Haavind har omfattende erfaring med transaksjoner og endringer i eierstrukturen i kraftsektoren, og har bistått en rekke nasjonale og internasjonale aktører i forbindelse med transaksjoner og samarbeidsprosjekter. Haavind har eksempelvis bistått selskap som BlackRock, Eolus og Stadtwerke München med transaksjoner knyttet til vindkraftanlegg og Norsk Hydro i forbindelse med etableringen av Lyse Kraft i samarbeid med Lyse.

I tillegg til strategisk og juridisk rådgivning på energiområdet, er våre advokater blant de mest erfarne innenfor tvisteløsning i energisektoren. Vi prosederer årlig et tosifret antall energirelaterte saker, hvorav flere av dem er prinsipielle og økonomisk avgjørende for bransjen. Vi har også prosedert en rekke av de prinsipielle sakene på energiområdet for Høyesterett.

Haavind er fast juridisk rådgiver for bransjeorganisasjonen Energi Norge og våre advokater er forfattere til flere litterære verk innen energiretten som eksempelvis Gyldendal Rettsdatas kommentarer til Energiloven.

It’s my favourite law firm because it feels less like a service and more like we’re trying to solve a problem together 

Chambers & Partners 2022 

Vi bistår med

  • Rammevilkår og regulatoriske spørsmål for bransjen
  • Utbygging av vannkraftverk, vindkraftverk og nettanlegg
  • Transaksjoner, omstruktureringer og nyetableringer
  • Tvisteløsning
  • Rettighetserverv og skjønn
  • Organisering av kraftverk, eierorganisering og samarbeidsavtaler
  • Fysisk og finansiell krafthandel, PPA, Nord Pools rammevilkår
  • Kraftverksbeskatning og avgiftsspørsmål knyttet til energiforbruk
  • Lovgivningsarbeid

Relevant innsikt