Click continue to switch to the English version of our webpage.

Mari er spesialisert innen fornybar energi, kontraktsrett/entrepriserett og prosedyre, og har 14 års erfaring som rådgiver for energisektoren, særlig knyttet til vannkraftproduksjon, nettutvikling, vindkraft og fjernvarme. 

Mari har omfattende erfaring som rådgiver med hensyn til regulatoriske forhold og rammevilkår for kraftbransjen, kontraktsrelaterte spørsmål, konsesjonsspørsmål, etablering og utbygging av kraftproduksjon, erverv av fall- og grunnrettigheter, myndighetskrav og skjønn.  

Hun har videre utstrakt erfaring fra komplekse og omfattende energitransaksjoner innenfor vannkraft og vindkraft, som rådgiver både for kjøpersiden og selgersiden.  

Mari har også betydelig entrepriserettslig kompetanse og bred prosedyreerfaring, herunder fra omfattende oppdrag knyttet til utvikling av ny kraftproduksjon innen særlig vann- og vindkraft. 

I Legal 500 er Mari gjennom flere år trukket frem som “Next Generation Lawyer”/Next Generation Partner innen kategorien Electricity and Renewable Energy.