Fagområde

Bransje

Jøran Sandvik er partner og spesialisert innen energi.

Jøran har lang erfaring med kraftbransjen og han har hatt en sentral rolle i en rekke av de større energitransaksjoner i Norge de senere år. Dette omfatter transaksjoner innen kraftproduksjon (storskala vannkraft, småkraft, vindkraft mv.), nettvirksomhet og omsetningsvirksomhet.

Han har også bistått i en rekke omorganiseringprosesser og eierskapsspørsmål i kraftbransjen. Jøran har inngående kunnskaper om den offentlige reguleringen av elektrisitetssektoren og har bistått i en rekke regulatoriske spørsmål,  herunder konsesjonsspørsmål, samt i kontakt med offentlige myndigheter.

Jøran har også bistått ved utarbeidelse og forhandlinger av en rekke av de særlige kontraktsforhold innen kraftbransjen.

Jøran bistår både norske og internasjonale aktører. Han har bakgrunn fra Olje- og energidepartementet, og har de seneste årene vært rangert innen området Energi av det internasjonale ratingbyrået Chambers & Partners.