Pål Martin er partner og spesialisert innenfor tvisteløsning, fornybar energi og kontraktsrett.

Pål Martin har omfattende prosedyreerfaring innen en rekke ulike rettsområder. De siste årene har han primært arbeidet med store og komplekse rettssaker og kraftutbyggingsprosjekter. Han har arbeidet på mange av største energiprosjektene i Norge de senere årene, herunder Norgeshistoriens største kraftledningsprosjekt, og de tre største vindkraftverkene i Norge. I tillegg til de alminnelige domstolene har han erfaring fra voldgift, skjønn og jordskifte. Pål Martin har møterett for Høyesterett.

Pål Martin er ranget av Legal 500 som en Rising Star.