Click continue to switch to the English version of our webpage.

Pål Martin er partner og spesialisert innenfor tvisteløsning, fornybar energi og kontraktsrett.

Pål Martin har omfattende prosedyreerfaring innen en rekke ulike rettsområder. De siste årene har han primært arbeidet med store og komplekse rettssaker, inkludert saker som involverer forsikring og forsikringsrett, og kraftutbyggingsprosjekter. Han har arbeidet på mange av største energiprosjektene i Norge de senere årene, herunder Norgeshistoriens største kraftledningsprosjekt, og de tre største vindkraftverkene i Norge. I tillegg til de alminnelige domstolene har han erfaring fra voldgift, skjønn og jordskifte. Pål Martin har møterett for Høyesterett.