Click continue to switch to the English version of our webpage.

Aksel Tannum er partner og leder Haavinds fornybar energiavdeling.

Aksel er spesialisert innen fornybar energi og har omfattende erfaring med saker knyttet til kraftproduksjon, nettvirksomhet, kraftomsetning og transaksjoner innen kraftsektoren og har i en årrekke arbeidet for flere av landets største kraftselskaper og kraftkrevende industri. Han har også omfattende erfaring med tvisteløsning for kraftsektoren og erfaring med voldgift og saker for ordinære domstoler, herunder Høyesterett.

Aksel Tannum is an exceptional lawyer in the area of electricity and renewable energy, and few match his calibre in the Norwegian market. He is also a very pleasant person to work with and gives advice in a precise yet nuanced way, and in a manner useful to the client. Highly recommended. 

Legal 500 2022