Eiendom

Haavind har et av Norges største og ledende juridiske eiendomsmiljø med spisskompetanse innen hele spekteret av relevante fagområder. Vi bistår jevnlig ledende aktører i norsk eiendomsbransje i store og kompliserte eiendomstransaksjoner, utviklingsprosjekter og proptech. 

Haavinds tverrfaglig team har – i tillegg til omfattende kompetanse innen eiendomstransaksjoner, næringsleie og eiendomsutvikling – ekspertise på tingsrettslige problemstillinger (ekspropriasjon, skjønn med videre) og plan- og bygningsrett. Haavinds eiendomsteam omfatter også spesialister innen skatte- og avgiftsrett , samt selskapsrett, som alle har eiendomsbransjen som sitt primære bransjefokus. 

Vi bistår med

Eiendomsutvikling

 • Strukturering av eierskap – risikostyring 
 • Skatte- og avgiftsmessig tilrettelegging 
 • Eiendomsorganisering (seksjonering, deling m.v.) 
 • Regulering, plan- og bygningsrettslige problemstillinger 
 • Eiendomsrett og grenser, bruksrettigheter, naboforhold etc. 
 • Ekspropriasjon og skjønn 
 • Samferdsel; vei- og jernbaneutbygging 
 • Infrastruktur (vei-, vann og avløp) 
 • Utbyggings- og opsjonsavtaler 
 • Miljø og forurensing 
 • Konsesjon og offentlige tillatelser 
 • Tvisteløsning og prosedyre 
 • Offentlig/privat samarbeide for kjøp, utbygging, utleie og drift av skoler og andre offentlige institusjoner 

Eiendomstransaksjoner 

 • Forhandlinger av kjøpekontrakter 
 • Due diligence 
 • Finansiering 
 • Oppsett av strukturer 
 • Optimalisering av skatt og avgiftsforhold 
 • Oppgjør 
 • Leiekontrakter 

Proptech

 • Utnytte mulighetene i eksisternede portefølje.
 • Utarbeidelse av juridiske modeller og forhandlinger
 • Bærekraft / ESG
 • Plan- og bygningsrettslige spørsmål
 • Personvern
 • Teknologi-spørsmål
 • Venture / M&A
 • Finans
 • Implementering av co-working og co-living modeller

Relevant innsikt