Per er en del av et av Norges største og høyest rangerte juridiske eiendomsmiljøer. 

Per er spesialist innen fast eiendoms rettsforhold og tingsrett, plan- og bygningsrett, ekspropriasjon, skjønnsprosess og tvisteløsning.  

Per arbeider med særlig fokus på tvisteløsning og skjønn og er del av Haavinds faggruppe for prosedyre.  

Per bistår utbyggere, eiendomsbesittere og grunneiere i utviklingsprosjekter, gjennomføringen av reguleringsplaner og spørsmål om bruk og utnytting av eiendom. Han har prosedert et stort antall rettssaker innenfor fast eiendoms rettsforhold og plan- og bygningsrett for både offentlige og private aktører.  

Per har videre omfattende erfaring med å bistå offentlige aktører i forbindelse med grunnerverv. Han har representert offentlige utbyggere i flere store grunnervervsprosesser for fremføring av samfunnsmessig infrastruktur.