Click continue to switch to the English version of our webpage.

Boligkjøpsmodeller og sosiale boformer

Status trender og regelverk pr november 2023.

Vi har sett en stor økning i innovasjon rundt boligmodeller og sosiale boformer de siste årene. Dels springer det ut av at folk vil bo mer sosialt, at sosial bærekraft er høyere på agendaen, prisvekst, internasjonale trender og boliglånsforskriften.

Co-living og co-owning er typiske sosiale boformer, mens boligkjøpsmodellene har til hensikt å få flere inn på boligmarkedet. Mange prøver nå å kombinere disse to formene og derfor er begge relevante når man snakker om å innovere i boformer og -modeller.

Utviklingen skjer raskt og jussens iboende treghet, utforming og grundige prosesser ved endring av lover, fører til at det er vanskelig å være i forkant av innovasjonen og man kommer derfor bakpå.

Utviklingen er etterspurt av markedet og politikere. Det er ønskelig med flere inn på boligmarkedet og sosial bærekraft realiseres av både sosiale boformer og boligsosiale tiltak. Sosial bærekraft er også et hensyn som skal ivaretas etter plan- og bygningsloven §§ 1-1 og 3-1. Spørsmålet er hvor man vil være som utbygger, og hva er man i stand til å få til i dagens krevende marked med høye renter og høye byggekostnader.

I denne artikkelen har vi oppsummert hva som rettslig sett er status når det kommer til (1) nye boligmodeller og (2) nye boformer, og hva vi kan forvente innenfor dette området fremover.

Dette teamet er noe som vi brenner for og hvor det skjer mye for tiden. Vi har derfor etter beste forsøkt å oppsummere det viktigste, og vi vil oppdatere artikkelen i tråd med at nye regler og avklaringer kommer på plass. Vi er også åpne for diskusjon og tips om alt som rører seg der ute og som berører temaet for denne artikkelen.

Les også