Eiendomstransaksjon
Fagområde

Eiendomstransaksjon

Vi har bred erfaring med tilrettelegging for, og gjennomføring av, kjøp og salg av næringseiendom, og har bistått både norske og utenlandske aktører i flere av landets største eiendomstransaksjoner de senere år.  Vi er et tverrfaglig team med spisskompetanse innen hele spekteret av relevante fagområder for eiendomstransaksjoner.

Vårt team bistår løpende flere av de ledende aktørene i norsk eiendomsbransje.

I tillegg til høy juridisk kompetanse, har vi god kommersiell forståelse og er opptatt av å skape løsninger som gir verdi for kunden. Vårt team har omfattende erfaring med arbeid mot store eiendomsporteføljer. Denne erfaringen har også lagt grunnlaget for utvikling av effektive arbeidsprosesser for løpende oppfølging av kunder med et bredt spekter av behov.

Lauded as a strong negotiator with a very commercially minded practice.

Chambers & Partners Europe (2018)

Vi bistår våre kunder med

  • Forbredelse av salgsprosesser, herunder optimalisering av transaksjsonsstruktur og kvalitetssikring av salgsmateriell
  • Utforming og kvalitetssikring av bud/aksept
  • Kontraktsforhandlinger
  • Juridisk due diligence
  • Finansiering
  • Etablering av kjøpsstrukturer/selskapsstruktur
  • Optimalisering av skatt og avgiftsforhold
  • Gjennomføring av transaksjonen – oppgjør
  • Leiekontrakter