Eiendomstransaksjon
Fagområde

Eiendomstransaksjon

Vi har bred erfaring med tilrettelegging for, og gjennomføring av, kjøp og salg av næringseiendom, og har bistått både norske og utenlandske aktører i flere av landets største eiendomstransaksjoner de senere år.  Vi er et tverrfaglig team med spisskompetanse innen hele spekteret av relevante fagområder for eiendomstransaksjoner.

Vårt team bistår løpende flere av de ledende aktørene i norsk eiendomsbransje.

I tillegg til høy juridisk kompetanse, har vi god kommersiell forståelse og er opptatt av å skape løsninger som gir verdi for kunden. Vårt team har omfattende erfaring med arbeid mot store eiendomsporteføljer. Denne erfaringen har også lagt grunnlaget for utvikling av effektive arbeidsprosesser for løpende oppfølging av kunder med et bredt spekter av behov.

https://haavind.no/content/uploads/2019/03/Haavind.jpg
Chambers & Partners

“Excellent commercial real estate practice advising an admirable list of property developers as well as large public bodies on high-value commercial matters, including large-scale and cross-border transactions.”

Chambers & Partners Europe 2019

Vi bistår våre kunder med

  • Forberedelse av salgsprosesser, herunder optimalisering av transaksjsonsstruktur og kvalitetssikring av salgsmateriell
  • Utforming og kvalitetssikring av bud/aksept
  • Kontraktsforhandlinger
  • Juridisk due diligence
  • Finansiering
  • Etablering av kjøpsstrukturer/selskapsstruktur
  • Optimalisering av skatt og avgiftsforhold
  • Gjennomføring av transaksjonen – oppgjør
  • Leiekontrakter