Eiendomsutvikling
Fagområde

Eiendomsutvikling

Vårt team har omfattende erfaring med komplekse utviklingsprosjekter for eiendom, gjennom hele prosessen fra erverv av eiendommen, via utviklingsfase frem til utleie og eventuelt salg. En betydelig del av eiendomsavdelingens arbeid er rettet mot utviklingsarealer og infrastruktur i form av direkte rådgivning innen strukturering av prosjekter, plan- og bygningsrett, ekspropriasjonsrett, tingsrett og kjøp- og salg av utviklingseiendommer.

Vårt tverrfaglige team har stor erfaring med strukturering og organisering av større samarbeidsprosjekter/joint ventures og utforming av avtaleverk i denne forbindelse. Erfaringsområdene omfatter videre arealplanlegging, utbyggingsavtaler, prosjektering og utbygging av nye tiltak etter plan- og bygningslovgivningen, ekspropriasjon og skjønn.

Haavind is a top star performer, and delivers high-quality work on time and with good business insight and knowledge.

Chambers and Partners_kvadrat_svart

Chambers and Partners (2021) – Band 1

Vi er anerkjent for å ha ledende fagkompetanse innen spørsmål om eiendomsrett og grenser, servitutter, naborett, tomtefeste, jordskifte, løsningsretter, seksjonering og strukturering av kombinerte sameier, og andre former for rettighetsstrukturer. Vi har også omfattende erfaring med oppfølging av leieforhold for store eiendomsbesittere, herunder også med kontraktsforhandlinger og -utforming. Flere av avdelingens advokater har også bred erfaring fra rettsprosesser knyttet til de ovennevnte rettsområder.

Denne helhetlige kompetansen innen samtlige potensielle sider av et utviklingsprosjekt, gjør at vi skiller oss ut fra konkurrentene.

Vi gir råd til våre kunder innenfor

  • Strukturering av eierskap – risikostyring
  • Skatte- og avgiftsmessig tilrettelegging
  • Eiendomsorganisering (seksjonering, deling m.v.)
  • Regulering, plan- og bygningsrettslige problemstillinger
  • Eiendomsrett og grenser, bruksrettigheter, naboforhold etc.
  • Ekspropriasjon og skjønn
  • Samferdsel; vei- og jernbaneutbygging
  • Infrastruktur (vei-, vann og avløp)
  • Utbyggings- og opsjonsavtaler
  • Miljø og forurensing