Proptech

Proptech skaper nye muligheter og problemstillinger i bygg- og eiendom

Bygg- og eiendomsbransjen er i stor endring hvor nye konsepter for hvordan vi lever og arbeider vokser frem. En stor driver til dette er proptech. De siste årene har bransjen hatt eksponentiell vekst. Bare i første halvår av 2022 ble over 140 milliarder kroner investert i proptech globalt.

I dag kan proptech deles inn i tre hovedteamer

 • Teknologi som knytter bygg med byen
 • Fintech som skaper enklere prosesser for transaksjoner/långivning mv.
 • Nye konsepter basert på delingsøkonomi

Vi bistår fond, proptechs og eiendsomsaktøerer

Som all annen innovasjon, må proptech tilpasses gjeldende regelverk, som også utvikles og påvirkes av ny teknologi. I tillegg kan alt fra etablering av store datasentre til bruk av droner utløse hittil uprøvde juridiske problemstillinger. Vårt team bistår store fond som ønsker å investere, proptech-selskaper, samt eiendomsaktøerer som ønsker å ta i bruk proptech.

Vi bistår med

 • Utnytte mulighetene i eksisternede portefølje.
 • Utarbeidelse av juridiske modeller og forhandlinger
 • Bærekraft / ESG
 • Plan- og bygningsrettslige spørsmål
 • Personvern
 • Teknologi-spørsmål
 • Venture / M&A
 • Finans
 • Implementering av co-working og co-living modeller