Click continue to switch to the English version of our webpage.

Proptech

Proptech skaper nye muligheter og problemstillinger i bygg- og eiendom

Bygg- og eiendomsbransjen er i stor endring hvor nye konsepter for hvordan vi lever og arbeider vokser frem. En stor driver til dette er proptech. De siste årene har bransjen hatt eksponentiell vekst. Selv om henholdsvis, midt i markedsusikkerhet, avtok proptech-investeringsaktiviteten i 1. kvartal 2023, med 1,69 milliarder dollar investert var den betydelig i Q 2022 og Q 2021 med 7,44 milliarder dollar og 6,97 milliarder dollar.

I dag kan proptech deles inn i tre hovedteamer

 • Teknologi som knytter bygg med byen
 • Fintech som skaper enklere prosesser for transaksjoner/långivning mv.
 • Nye konsepter basert på delingsøkonomi

Vi bistår fond, proptechs og eiendsomsaktøerer

Som all annen innovasjon, må proptech tilpasses gjeldende regelverk, som også utvikles og påvirkes av ny teknologi. I tillegg kan alt fra etablering av store datasentre til bruk av droner utløse hittil uprøvde juridiske problemstillinger. Vårt team bistår store fond som ønsker å investere, proptech-selskaper, samt eiendomsaktøerer som ønsker å ta i bruk proptech.

Vi bistår med

 • Utnytte mulighetene i eksisternede portefølje.
 • Utarbeidelse av juridiske modeller og forhandlinger
 • Bærekraft / ESG
 • Plan- og bygningsrettslige spørsmål
 • Personvern
 • Teknologi-spørsmål
 • Venture / M&A
 • Finans
 • Implementering av co-working og co-living modeller

Relevant innsikt