Click continue to switch to the English version of our webpage.

Fagområde

Bransje

Terese leder en av Norges største og høyest rangerte eiendomsrettsavdelinger.

Terese er spesialist innen plan- og bygningsrettslige- og forvaltningsrettslige problemstillinger med erfaring som advokat siden 2008. Hun har bistått ved en rekke større utviklingsprosjekter og eiendomstransaksjoner. Videre har hun erfaring med tingsrettslige- og boligrettslige problemstillinger samt seksjonering og organisering av eiendom.

Terese arbeider særlig med

• Fast eiendoms rettsforhold
• Tingsrett
• Tinglysning
• Plan- og bygningsrett
• Forvaltningsrett
• Kontraktsrett
• Grunn- og rettighetserverv, ekspropriasjon og skjønn
• Tvisteløsning og prosedyre