Nyhet / 30.12.2021

Dette betyr regelverket for bærekraftig finans for store foretak

Skrevet av Tone Grivi & Kasper Formo Asplin

Den nye loven om bærekraftig finans antas å tre i kraft i løpet av våren 2022. Såkalte store foretak er pålagt å rapportere om hvor stor del av virksomheten som er bærekraftig etter taksonomien, og må således aktivt klassifisere de forskjellige delene av virksomheten. Vi vil i denne nyhetssaken redegjøre nærmere for de store foretakenes forpliktelser etter den nye loven.

1000x640-bærekraft3

Advokatfirmaet Haavind bistår jevnlig aktører med å forberede virksomhetene på det nye regelverket, og har et dedikert ESG-team som er eksperter på reguleringen av bærekraftig finans. Vi vil i denne nyhetsserien forklare hva det nye regelverket for bærekraftig finans innebærer, og hvilken betydning dette har for de ulike aktørene.

1. Hva regnes som store foretak?

Vis mer om 1. Hva regnes som store foretak?

2. Hva er finansielle og ikke-finansielle foretak?

Vis mer om 2. Hva er finansielle og ikke-finansielle foretak?

3. Hvilke forpliktelser får de store foretakene?

Vis mer om 3. Hvilke forpliktelser får de store foretakene?

4. Rapporteringsforpliktelser for ikke-finansielle foretak

Vis mer om 4. Rapporteringsforpliktelser for ikke-finansielle foretak

5. Rapporteringsforpliktelser for kredittinstitusjoner

Vis mer om 5. Rapporteringsforpliktelser for kredittinstitusjoner

6. Rapporteringsforpliktelser for livsforsikringsselskaper

Vis mer om 6. Rapporteringsforpliktelser for livsforsikringsselskaper

7. Rapporteringsforpliktelser for skadeforsikringsselskaper

Vis mer om 7. Rapporteringsforpliktelser for skadeforsikringsselskaper

8. Mer omfattende forpliktelser etter CSRD

Vis mer om 8. Mer omfattende forpliktelser etter CSRD

Den nye loven om bærekraftig finans finnes på Lovdata.

Taksonomiforordningen og offentliggjøringsforordningen i norske versjoner ligger som vedlegg til Finansdepartementets Prop. 208 LS (2020-2021) som finnes på Regjeringens nettside.

Advokatfirmaet Haavinds ESG-team jobber aktivt med regelverket for bærekraftig finans, og består av eksperter fra forskjellige juridiske fagområder. Vi bistår våre klienter med å navigere i den fremvoksende rettstilstanden nasjonalt og internasjonalt på områder som investering, rapportering og strategi. Vi hjelper våre klienter med å løse problemer og med å forutse risiko, samtidig som vi bidrar med å avdekke forretningsmuligheter som følger i kjølvannet av det tiltagende søkelyset på ESG. Våre advokater er strategiske sparringpartnere og rådgivere til klienter i alle bransjer. De yter bistand til å manøvrere i et komplekst nett av regler på tvers av ulike jurisdiksjoner, samt økende bransjeledelse og regulatorisk kontroll. Se mer informasjon om vår omfattende kompetanse på Haavind ESG.

Dersom du har spørsmål til regelverket for bærekraftig finans eller ønsker å diskutere reglene i taksonomiforordningen eller offentliggjøringsforordningen er våre eksperter tilgjengelige for en uforpliktende prat.