Environmental, Social and Governance (ESG)

Bærekraft (miljø, samfunn og selskapsstyring – ESG) er i dag en viktig del av moderne forretningsdrift. Lover og regler fra nasjonale og internasjonale institusjoner har gjort disse til en viktig del av selskapers risikovurderinger, årlige rapportering og forretningsdrift. Det er lett å trå feil i det yrende regelverket og mange undervurderer kravene som nå stilles til bærekraftig investering og beslutningstaking.

Haavind kan hjelpe deg med:

ESG due diligence

Vis mer om ESG due diligence

Taksonomi-vurdering

Vis mer om Taksonomi-vurdering

ESG-rapportering

Vis mer om ESG-rapportering

Bærekraftstrategi

Vis mer om Bærekraftstrategi

Bærekraftige Investeringer

Vis mer om Bærekraftige Investeringer

Børsnoteringer

Vis mer om Børsnoteringer

Samfunnsansvar og krav til bærekraftig forretningsdrift var lenge forbeholdt markedsavdelinger i næringslivet. De siste årene har vi imidlertid sett et taktskifte i retning av at konkrete lover og regler legger begrensninger på selskapers faktiske drift, samt gir grunnlag for nye rapporteringskrav og risikoelementer.

Vi bistår våre klienter med å navigere i den fremvoksende rettstilstanden nasjonalt og internasjonalt på områder som investering, rapportering og strategi. Vi tar et tydelig leveranserettet perspektiv på våre klienters behov innen samfunnsansvar og bærekraft. Vi hjelper dem med å løse problemer og med å forutse risiko. ESG blir stadig mer som tradisjonell rett, og bør behandles som det.

Vi hjelper samtidig våre klienter med å avdekke forretningsmuligheter som følger i kjølvannet av det tiltagende søkelyset på ESG. I rette hender kan satsning på ESG generere langsiktig avkastning og positiv samfunnsmessig innvirkning.

Våre advokater er strategiske sparringpartnere og rådgivere til klienter i alle bransjer. De yter bistand til å manøvrere i et komplekst nett av regler på tvers av ulike jurisdiksjoner, samt økende bransjeledelse og regulatorisk kontroll. I tillegg spiller risiko for omdømme- og søksmålsrisiko inn.

1000x640 ESG