Nyhet / 27.12.2021

Det nye regelverket for bærekraftig finans

Skrevet av Kasper Formo Asplin & Tone Grivi

Det grønne skiftet er i gang og et sentralt virkemiddel for å nå Parisavtalens mål om klimanøytralitet innen 2050 er å flytte privat kapital til bærekraftige investeringer. For å oppnå dette har EU vedtatt et omfattende regelverk for bærekraftig finans, herunder den såkalte taksonomien. Dette regelverket gjennomføres i norsk rett ved den nye loven om bærekraftig finans som antas å tre i kraft i løpet av våren 2022. Det er ventet at regelverket vil ha stor påvirkning på tilgangen på kapital fra investorer, vilkår for bankfinansiering og ikke minst, aktørenes omdømme. Er din virksomhet forberedt?

Advokatfirmaet Haavind bistår jevnlig aktører med å forberede virksomhetene på det nye regelverket, og har et dedikert ESG-team som er eksperter på reguleringen av bærekraftig finans. Vi vil i denne nyhetsserien forklare hva det nye regelverket for bærekraftig finans innebærer, og hvilken betydning dette har for de ulike aktørene.

1. Hvilke aktører må forberede seg?

Vis mer om 1. Hvilke aktører må forberede seg?

2. Hvordan reguleres bærekraftig finans?

Vis mer om 2. Hvordan reguleres bærekraftig finans?

3. Hva er taksonomien?

Vis mer om 3. Hva er taksonomien?

4. Hvilke forpliktelser pålegges de ulike aktørene?

Vis mer om 4. Hvilke forpliktelser pålegges de ulike aktørene?

5. Hva regnes som et stort foretak?

Vis mer om 5. Hva regnes som et stort foretak?

6. Hvem regnes som kapitalforvaltere (finansmarkedsdeltakere)?

Vis mer om 6. Hvem regnes som kapitalforvaltere (finansmarkedsdeltakere)?

7. Hvem regnes som finansrådgivere?

Vis mer om 7. Hvem regnes som finansrådgivere?

8. Hvilke finansielle produkter omfattes av det nye regelverket?

Vis mer om 8. Hvilke finansielle produkter omfattes av det nye regelverket?

9. Hvem fører tilsyn og kontroll med etterlevelsen av det nye regelverket?

Vis mer om 9. Hvem fører tilsyn og kontroll med etterlevelsen av det nye regelverket?

10. Hvilke virkemidler og sanksjoner kan følge av brudd på det nye regelverket?

Vis mer om 10. Hvilke virkemidler og sanksjoner kan følge av brudd på det nye regelverket?

Den nye loven om bærekraftig finans finnes på Lovdata

Taksonomiforordningen og offentliggjøringsforordningen i norske versjoner ligger som vedlegg til Finansdepartementets Prop. 208 LS (2020-2021) som finnes på Regjeringens nettside.

Advokatfirmaet Haavinds ESG-team jobber aktivt med regelverket for bærekraftig finans, og består av eksperter fra forskjellige juridiske fagområder. Vi bistår våre klienter med å navigere i den fremvoksende rettstilstanden nasjonalt og internasjonalt på områder som investering, rapportering og strategi. Vi hjelper våre klienter med å løse problemer og med å forutse risiko, samtidig som vi bidrar med å avdekke forretningsmuligheter som følger i kjølvannet av det tiltagende søkelyset på ESG. Våre advokater er strategiske sparringpartnere og rådgivere til klienter i alle bransjer. De yter bistand til å manøvrere i et komplekst nett av regler på tvers av ulike jurisdiksjoner, samt økende bransjeledelse og regulatorisk kontroll. Se mer informasjon om vår omfattende kompetanse på Haavind ESG.

Dersom du har spørsmål til regelverket for bærekraftig finans eller ønsker å diskutere reglene i taksonomiforordningen eller offentliggjøringsforordningen er våre eksperter tilgjengelige for en uforpliktende prat.