Nyhet / 29.12.2021

Dette betyr regelverket for bærekraftig finans for finansrådgivere

Skrevet av Kasper Formo Asplin & Tone Grivi

Den nye loven om bærekraftig finans antas å tre i kraft i løpet av våren 2022. Aktører i finansbransjen skal blant annet opplyse om hvordan hensynet til bærekraftsrisiko er integrert i rådgivningen, samt opplyse om eventuelle negative bærekraftsvirkninger. Formålet med regelverket er å styrke investorbeskyttelsen og forbedre informasjonen som gis til investorer om hvordan bærekraft er tatt hensyn til i rådgivningen. Vi vil i denne nyhetssaken redegjøre nærmere for forpliktelsene til finansrådgivere etter den nye loven.

1000x640-bærekraft2

Advokatfirmaet Haavind bistår jevnlig aktører med å forberede virksomhetene på det nye regelverket, og har et dedikert ESG-team som er eksperter på reguleringen av bærekraftig finans. Vi vil i denne nyhetsserien forklare hva det nye regelverket for bærekraftig finans innebærer, og hvilken betydning dette har for de ulike aktørene.

1. Hvilke finansrådgivere omfattes av regelverket?

Vis mer om 1. Hvilke finansrådgivere omfattes av regelverket?

2. Hva er nøkkelbegrepene?

Vis mer om 2. Hva er nøkkelbegrepene?

3. Retningslinjer for integrering av bærekraftsrisiko

Vis mer om 3. Retningslinjer for integrering av bærekraftsrisiko

4. Informasjon om negative bærekraftskonsekvenser

Vis mer om 4. Informasjon om negative bærekraftskonsekvenser

5. Informasjon til kunder før avtaleinngåelse

Vis mer om 5. Informasjon til kunder før avtaleinngåelse

6. Ingen forpliktelser knyttet til produkter

Vis mer om 6. Ingen forpliktelser knyttet til produkter

Den nye loven om bærekraftig finans finnes på Lovdata.

Taksonomiforordningen og offentliggjøringsforordningen i norske versjoner ligger som vedlegg til Finansdepartementets Prop. 208 LS (2020-2021) som finnes på Regjeringens nettside.

Advokatfirmaet Haavinds ESG-team jobber aktivt med regelverket for bærekraftig finans, og består av eksperter fra forskjellige juridiske fagområder. Vi bistår våre klienter med å navigere i den fremvoksende rettstilstanden nasjonalt og internasjonalt på områder som investering, rapportering og strategi. Vi hjelper våre klienter med å løse problemer og med å forutse risiko, samtidig som vi bidrar med å avdekke forretningsmuligheter som følger i kjølvannet av det tiltagende søkelyset på ESG. Våre advokater er strategiske sparringpartnere og rådgivere til klienter i alle bransjer. De yter bistand til å manøvrere i et komplekst nett av regler på tvers av ulike jurisdiksjoner, samt økende bransjeledelse og regulatorisk kontroll. Se mer informasjon om vår omfattende kompetanse på Haavind ESG.

Dersom du har spørsmål til regelverket for bærekraftig finans eller ønsker å diskutere reglene i taksonomiforordningen eller offentliggjøringsforordningen er våre eksperter tilgjengelige for en uforpliktende prat.