Nyhet / 28.12.2021

Dette betyr regelverket for bærekraftig finans for kapitalforvaltere

Skrevet av Kasper Formo Asplin & Tone Grivi

Den nye loven om bærekraftig finans antas å tre i kraft i løpet av våren 2022. Aktører i finansbransjen skal blant annet opplyse om hvordan hensynet til bærekraftsrisiko er integrert i kapitalforvaltningen, og om eventuelle negative bærekraftsvirkninger. Formålet med regelverket er å styrke investorbeskyttelsen og forbedre informasjonen som gis til investorene. Vi vil i denne nyhetssaken redegjøre nærmere for kapitalforvalternes forpliktelser etter den nye loven.

1000x640-bærekraft

Advokatfirmaet Haavind bistår jevnlig aktører med å forberede virksomhetene på det nye regelverket, og har et dedikert ESG-team som er eksperter på reguleringen av bærekraftig finans. Vi vil i denne nyhetsserien forklare hva det nye regelverket for bærekraftig finans innebærer, og hvilken betydning dette har for de ulike aktørene.

Del A – Generell informasjon

1. Hvilke kapitalforvaltere omfattes av regelverket?

Vis mer om 1. Hvilke kapitalforvaltere omfattes av regelverket?

2. Hvilke finansielle produkter omfattes av regelverket?

Vis mer om 2. Hvilke finansielle produkter omfattes av regelverket?

3. Hva er nøkkelbegrepene?

Vis mer om 3. Hva er nøkkelbegrepene?

Del B – Forpliktelser for kapitalforvaltere uavhengig av type produkt

Del B omhandler forpliktelser for kapitalforvaltere uavhengig av produkt. Del C omhandler forpliktelser for kapitalforvaltere som avhenger av hvilke finansielle produkter som markedsføres. Forpliktelsene i del C kommer i tillegg til forpliktelsene i del B.

4. Retningslinjer for integrering av bærekraftsrisiko

Vis mer om 4. Retningslinjer for integrering av bærekraftsrisiko

5. Retningslinjer for negative bærekraftskonsekvenser av investeringsbeslutninger

Vis mer om 5. Retningslinjer for negative bærekraftskonsekvenser av investeringsbeslutninger

6. Informasjon til kunder før avtaleinngåelse

Vis mer om 6. Informasjon til kunder før avtaleinngåelse

7. Godtgjørelsesordning

Vis mer om 7. Godtgjørelsesordning

Del C – Forpliktelser for kapitalforvaltere avhengig av type produkt

Forpliktelsene som fremgår av del C avhenger av hvilke finansielle produkter som markedsføres av kapitalforvalteren, og kommer i tillegg til forpliktelsene som fremgår av Del B.

Forpliktelser ved markedsføring av grønne (artikkel 9) produkter

8. Hva er et grønt (artikkel 9) produkt?

Vis mer om 8. Hva er et grønt (artikkel 9) produkt?

9. Informasjon til kunder før avtaleinngåelse

Vis mer om 9. Informasjon til kunder før avtaleinngåelse

10. Opplysninger i periodiske rapporter og årsrapporter

Vis mer om 10. Opplysninger i periodiske rapporter og årsrapporter

11. Opplysninger på nettsidene

Vis mer om 11. Opplysninger på nettsidene

Forpliktelser ved markedsføring av lysegrønne (artikkel 8) produkter

12. Hva er et lysegrønt (artikkel 8) produkt?

Vis mer om 12. Hva er et lysegrønt (artikkel 8) produkt?

13. Informasjon til kunder før avtaleinngåelse

Vis mer om 13. Informasjon til kunder før avtaleinngåelse

14. Opplysninger i periodiske rapporter og årsrapporter

Vis mer om 14. Opplysninger i periodiske rapporter og årsrapporter

15. Opplysninger på nettsidene

Vis mer om 15. Opplysninger på nettsidene

Forpliktelser ved markedsføring av produkter som ikke er grønne (artikkel 9) eller lysegrønne (artikkel 8)

16. Opplysninger om såkalte brune produkter

Vis mer om 16. Opplysninger om såkalte brune produkter

Den nye loven om bærekraftig finans finnes på Lovdata.

Taksonomiforordningen og offentliggjøringsforordningen i norske versjoner ligger som vedlegg til Finansdepartementets Prop. 208 LS (2020-2021) som finnes på Regjeringens nettside. 

Advokatfirmaet Haavinds ESG-team jobber aktivt med regelverket for bærekraftig finans, og består av eksperter fra forskjellige juridiske fagområder. Vi bistår våre klienter med å navigere i den fremvoksende rettstilstanden nasjonalt og internasjonalt på områder som investering, rapportering og strategi. Vi hjelper våre klienter med å løse problemer og med å forutse risiko, samtidig som vi bidrar med å avdekke forretningsmuligheter som følger i kjølvannet av det tiltagende søkelyset på ESG. Våre advokater er strategiske sparringpartnere og rådgivere til klienter i alle bransjer. De yter bistand til å manøvrere i et komplekst nett av regler på tvers av ulike jurisdiksjoner, samt økende bransjeledelse og regulatorisk kontroll. Se mer informasjon om vår omfattende kompetanse på Haavind ESG

Dersom du har spørsmål til regelverket for bærekraftig finans eller ønsker å diskutere reglene i taksonomiforordningen eller offentliggjøringsforordningen er våre eksperter tilgjengelige for en uforpliktende prat.