Click continue to switch to the English version of our webpage.

Immaterialrett

De immaterielle rettighetene (IPR) favner vidt, fra høyteknologiske patenter til merkevarer og medieproduksjoner. 

Immaterielle rettigheter (IPR) utgjør ofte en virksomhets viktigeste verdier. Gjennom strategisk rådgivning om IPR bidrar vi til at våre kunder kan sikre og utvikle disse verdiene. 

Effektiv bruk og håndhevelse av immaterielle rettigheter har aldri har vært viktigere for næringslivet og institusjoner. I det globale konkurranse- og kompetansesamfunnet er immaterielle rettigheter helt sentralt for suksess og overlevelse. En god IPR-strategi skaper verdier, sikrer posisjoner og inntekter, og bidrar til å holde konkurrentene på riktig avstand. 

Reglene på dette feltet endres stadig for å holde tritt med utviklingen. God bistand forutsetter spisskompetanse. Haavind har et av landets ledende miljøer for IPR-rådgivning med utstrakt erfaring med saker som omhandler patenter, bedriftshemmeligheter, varemerker, know how, design, opphavsrett og markedsføring. 

Strong understanding of the motion picture industry.’ 

Besides a very broad knowledge of law, they possess a strong business and commercial insight and are quick to get updated on new industries which is crucial for us as in-house legal counsel. 

Legal 500 2022

Vi bistår med

 • Tvistesaker og prosedyre for domstolen 
 • Håndhevelse av rettigheter 
 • Virksomhetstilpassede IPR-strategier 
 • Transaksjoner og avtaler som omfatter IPR 
 • Forhandling av lisens- og franchiseavtaler 
 • Forskning- og utviklingssamarbeid 
 • Klarering av opphavsrettigheter 
 • Rettighetskrenkelser og brudd på god forretningsskikk 
 • Administrasjon av rettighetsporteføljer 
 • Myndighetskontakt 
 • Kontaktpersoner 

Relevant innsikt