Click continue to switch to the English version of our webpage.

Andreas Bernt er partner i forretningsområdet Teknologi, Media og IPR.

Andreas gir i hovedsak bistand til virksomheter innenfor media- og teknologiområdet, og er spesialisert i immaterialrett. Han leder arbeidet med kunder i media- og underholdningsbransjen.

Han arbeider ofte tett med virksomheters ledelse i saker som angår strategi, rammebetingelser og kommersielle avtaler. Han har dessuten omfattende erfaring med tvisteløsning innenfor opphavsrett og andre immaterielle rettigheter.

Andreas har spesialkompetanse innenfor immaterialrett og markedsrett. Han arbeider også i særlig med digitaliseringsprosjekter i virksomheter, og med virksomheter i innovative og nyskapende bransjer.

Andreas arbeider særlig med

  • Strategisk rådgivning til ledelsen i media- og teknologibedrifter
  • Tvisteløsning og prosedyre
  • Rettighetsspørsmål og transaksjoner med immaterielle rettigheter
  • Produksjon av film- og TV-programmer
  • Distribusjon av audiovisuelt innhold
  • Utgivelse av bøker, aviser og tidsskrifter
  • Rettigheter til data, herunder stordata
  • Digitale tjenester
  • Rådgivning ved medieomtale

Andreas is a highly skilled lawyer with excellent business and commercial abilities.

Chambers and partners 2022.