Andreas Bernt er partner i forretningsområdet Teknologi, Media og IPR.

Andreas gir i hovedsak bistand til virksomheter innenfor media- og teknologiområdet, og er spesialisert i immaterialrett. Han leder arbeidet med kunder i medie- og underholdningsbransjen.

Han arbeider ofte tett med virksomheters ledelse i saker som angår strategi og rammebetingelser. Han har dessuten omfattende erfaring med tvisteløsning innenfor opphavsrett og andre immaterielle rettigheter.

Andreas arbeider særlig med

  • Strategisk rådgivning til ledelsen i medie- og teknologibedrifter
  • Produksjon av film- og TV-programmer
  • Distribusjon av audiovisuelt innhold
  • Utgivelse av bøker, aviser og tidsskrifter
  • Rettighetsspørsmål og -overføring
  • Tvisteløsning og avtaleforhandlinger
  • Rådgivning ved medieomtale

Andreas is a highly skilled lawyer with excellent business and commercial abilities.

Chambers and partners 2022.