Click continue to switch to the English version of our webpage.

Haavind ser et hav av muligheter

Advokatfirmaet Haavind henter bransjens beste advokater innen fiskeri og havbruk. Ida Espolin Johnson og Bjørn Sørgård får en sentral rolle når Haavind setter alle kluter til for å bli det foretrukne advokatfirmaet for de havbaserte næringene.

Advokatfirmaet Haavind henter bransjens beste advokater innen fiskeri og havbruk. Ida Espolin Johnson og Bjørn Sørgård får en sentral rolle når Haavind setter alle kluter til for å bli det foretrukne advokatfirmaet for de havbaserte næringene.

Vi har allerede flere av de høyest rangerte advokatene på offshore, entreprise, teknologi og fornybar energi. Med Ida og Bjørn på laget får vi dette også innen fiskeri og havbruk. Dermed dekker vi hele spekteret av det havbaserte næringslivet i Norge, sier Managing Partner i Haavind, Preben Brecke.

Brecke understreker at det er en stor fordel å se disse næringene i sammenheng. Mye av teknologiutviklingen skjer nettopp i skjæringspunktet mellom de tradisjonelle næringene. Mens offshoreindustrien, maritime næringer og havbruksnæringen tradisjonelt har drevet relativt atskilt virksomhet, er de nå på full fart inn i helt nye former for samarbeid.

Partner Bjørn Sørgård har fulgt fiskeri- og havbruksnæringen tett siden 1990-tallet og ser formidable muligheter for ny teknologi og nye arbeidsplasser i bransjen de neste årene.

Det pågår en økende automatisering og digitalisering av produksjonen, og bransjen investerer svært store beløp i utstyr, sier Sørgård.

Som eksempel trekker han frem samarbeidet mellom havbruksselskapene Wenberg Fiskeoppdrett og Edelfarm og oljeservice-giganten TechnipFMC. Sammen tester de ut delvis lukkede modulbaserte sjøanlegg, som skal gi både bedre fiskehelse og ta vare på utslipp.

Vi ser også at det kommer flere større offshore havbruksanlegg hvor det brukes teknologi utviklet av offshoreindustrien, sier han.

Partner Ida Espolin Johnson sier at det er langt fra tilfeldig at de har valgt å bli en del av Haavinds team.

Haavind har et sterkt ønske om å satse på havnæringene, og en perfekt posisjon med høyt rangerte advokater innen alle de de bransjene som har tangeringspunkter med fiskeri og havbruk. Satsningsområdene komplementerer vår bransje, og med det utgjør vi en veldig god match, sier Espolin Johnson.

Uansett om det blir flytende havvind, offshore akvakultur eller helt andre virksomheter som «tar av» i nær fremtid, så skal Haavind være i forkant av utviklingen.

Les også