Click continue to switch to the English version of our webpage.

Haavind har bistått AqualisBraemar ASA med oppkjøpet av LOC Group

Haavind har bistått det børsnoterte selskapet AqualisBraemar ASA i forbindelse med oppkjøpet av LOC Group fra LOC Group Holdings Limited, hvor aksjonærene inkluderer den pan-europeiske investorgruppen Bridgepoint og nøkkelpersoner i LOC.

Haavind har bistått det børsnoterte selskapet AqualisBraemar ASA i forbindelse med oppkjøpet av LOC Group fra LOC Group Holdings Limited, hvor aksjonærene inkluderer den pan-europeiske investorgruppen Bridgepoint og nøkkelpersoner i LOC.

LOC Group er et internasjonalt konsulentselskap innen marine og ingeniørvirksomhet som opererer innenfor skipsfart, olje og gass og fornybare sektorer, og tilbyr tjenester for forebygging og tapshåndtering, samt marine og tekniske konsulenttjenester.

LOC Group har hovedkontor i London og har 416 ansatte og virksomhet ved 30 kontorer i Europa, Afrika, Amerika, Midtøsten, Asia og Australia.

Kjøpesummen består av en kombinasjon av kontant vederlag på USD 20,2 millioner, med vanlige justeringer, og betingede tegningsretter i AqualisBraemar.

Haavind har bistått AqualisBraemar med alle aspekter av transaksjonen, inkludert å bistå med forhandlingene av aksjekjøpsavtale og due diligence på LOC Group i flere jurisdiksjoner. Haavind bistår også AqualisBraemar med finansieringen av oppkjøpet gjennom en rettet emisjon på USD 15 millioner og et etterfølgende tilbud på opptil USD 3,5 millioner.

Gjennomføringen av transaksjonen forventes å finne sted innen utgangen av desember 2020.

For mer informasjon, se Oslo Børs. 

Kontakt oss

Construction site new offshore wind farm near the Dutch coast

Les også