Click continue to switch to the English version of our webpage.

Bjørn Olav Torpp leder Corporate M&A. Han er spesialisert innenfor M&A og legger vekt på tydelig og kommersiell rådgivning.

Bjørn Olav har omfattende erfaring med kjøp og salg av selskaper og virksomheter, PE og VC investeringer og joint ventures, både nasjonalt og internasjonalt. Han har bistått i noen av de største og mest komplekse transaksjonene i Norge de siste årene.

Han har særskilt fokus på fornybar energi, eiendom, IT/teknologi og handel.

Bjørn Olav Torpp’s ability to stay one step ahead of the game is impressive. He is always well prepared and deals with issues in an efficient manner.

Legal 500, 2022