Haavind har bistått Netsecurity AS med oppkjøpet av Data Equipment AS

Haavind har bistått Netsecurity AS med oppkjøpet av Data Equipment AS. Begge selskaper er ledende aktører i Norge innen IT- og cybersikkerhet. Som del av transaksjonen skal selskapene fusjonere og vil etter sammenslåingen bli et av Norges største IT-sikkerhetsselskaper med over 150 ansatte totalt, og med målsetting om å nå en total omsetning på NOK 800 millioner i 2023 og NOK 1 mrd. innen 2025. Alle de aktive eierne i Data Equipment blir med videre som aksjonærer i det fusjonerte selskapet, som fortsetter under navnet Netsecurity AS.

Closing av transaksjonen ventes i slutten av april forutsatt godkjennelse av konkurransetilsynet. Fusjonen vil etter planen være endelig gjennomført på senhøsten i år.

Haavinds kjerneteam har bestått av Kjetil Hardeng, Tone grivi og Herman Stieng med god hjelp fra konkurranse-, tech- og arbeidslivsteamet.

Haavind gratulerer alle partene med transaksjonen.

Kjerneteam

Les også