Click continue to switch to the English version of our webpage.

Haavind har bistått Netsecurity AS med oppkjøpet av Data Equipment AS

Haavind har bistått Netsecurity AS med oppkjøpet av Data Equipment AS. Begge selskaper er ledende aktører i Norge innen IT- og cybersikkerhet. Som del av transaksjonen skal selskapene fusjonere og vil etter sammenslåingen bli et av Norges største IT-sikkerhetsselskaper med over 150 ansatte totalt, og med målsetting om å nå en total omsetning på NOK 800 millioner i 2023 og NOK 1 mrd. innen 2025. Alle de aktive eierne i Data Equipment blir med videre som aksjonærer i det fusjonerte selskapet, som fortsetter under navnet Netsecurity AS.

Closing av transaksjonen ventes i slutten av april forutsatt godkjennelse av konkurransetilsynet. Fusjonen vil etter planen være endelig gjennomført på senhøsten i år.

Haavinds kjerneteam har bestått av Kjetil Hardeng, Tone grivi og Herman Stieng med god hjelp fra konkurranse-, tech- og arbeidslivsteamet.

Haavind gratulerer alle partene med transaksjonen.

Kjerneteam

Les også