Click continue to switch to the English version of our webpage.

Forum for praktisk prosess 2021

Vårt tvisteforum har etablert seg som en av landets viktigste møteplasser for advokater og dommere som jobber mye med tvisteløsning. Forumet arrangeres hvert år, og siktemålet er å skape en arena for prosedyreadvokater, embetsdommere og voldgiftsdommere hvor man på tvers av firma og spesialiseringer møtes for å belyse praktiske problemstillinger.

Vårt tvisteforum har etablert seg som en av landets viktigste møteplasser for advokater og dommere som jobber mye med tvisteløsning. Forumet arrangeres hvert år, og siktemålet er å skape en arena for prosedyreadvokater, embetsdommere og voldgiftsdommere hvor man på tvers av firma og spesialiseringer møtes for å belyse praktiske problemstillinger.

Normalt arrangeres forumet i slutten av januar. På grunn av korona-situasjonen må imidlertid årets arrangement utsettes. Vi vil gjennomføre forumet så snart smittesituasjonen tillater, men om dette blir før eller etter sommeren, vet vi dessverre ennå ikke.

Vi håper du har tålmodighet med oss, og gleder oss til å samle landets tvisteløsere til faglig påfyll og etterlengtet sosial kontakt så snart det er forsvarlig.

Kontakt oss

Les også